Kademeli Elektrik Tarifesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kademeli Elektrik Tarifesi Nedir?

Kademeli elektrik tarifesi; “mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri”’nin tükettiği elektriğin bedelinin iki kademe halinde belirlenmesini ifade eden bir tarife sınıfıdır. Bu tarifeye göre günlük 5 kWh (kilovatsaat) ve altında olan tüketimler düşük kademeli, bu miktarın üzerindeki kalan tüketimler ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır.

Kademeli Elektrik tarifesi Hangi Abone Grupları İçin Geçerlidir?

Kademeli elektrik tarifesi, sadece mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunu kapsamaktadır. Mesken AG (alçak gerilim) Çok Zamanlı, Mesken OG (orta gerilim), Ticarethane, Tarımsal Sulama veya Sanayi abonelerinde kademeli elektrik tarifesi uygulaması bulunmamaktadır.

Kademeli elektrik tarifesi hangi tarihten itibaren geçerlidir?

Kademeli elektrik tarifesi; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır.

Kademeli tarifede tüketim sınırı nedir?

EPDK, 2022 yılı için kademeli elektrik tarifesi sınırını günlük 5 kWh (kilovatsaat) olarak belirlemiştir. Bu tüketimin altında kalan bölüm düşük, üstünde kalan bölüm ise yüksek kademe olarak kabul edilmiştir. Belirlenen günlük 5 kWh (kilovatsaat) sınır değerinin okuma periyoduna esas gün sayısı ile çarpılması ile dönemsel düşük kademeli tüketim ve yüksek kademeli tüketim miktarları belirlenir.

Kademeli elektrik tarifesinde fatura hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Abonelerin tüketim miktarları baz alınarak hesaplama yapılan bu tarifede, günlük ortalama 5 kWh’ya (kilovatsaate) kadar olan tüketimler birinci kademe olan Düşük Tüketimli Kademe’den, bu limitin üzerinde kalan tüketimler ise ikinci kademe olan Yüksek Tüketimli Kademe’den hesaplanarak faturalandırılmaktadır. İki tüketimin toplamına, dağıtım bedeli ve mevzuat gereği alınması zorunlu vergi kalemleri dahil edilerek toplam fatura oluşturulur.

Okuma periyodları kaç gün olarak belirlenmektedir?

EPDK mevzuatına göre okuma periyotları 25 ve 35 gün arasında olmak zorundadır. Örnek vermek gerekirse; 25 günlük okumalarda düşük kademeli tarife miktarı 25×5=125 kWh (kilovatsaat), 35 günlük okumalarda ise 35×5=175 kWh (kilovatsaat) olarak hesaplanır.

Vergi ve fonlar da kademe hesabına göre mi hesaplanacak?

Hayır; vergi ve fonlar için herhangi bir kademe hesabı yapılması söz konusu değildir. Bu kalemler toplam enerji bedeli üzerinden, Belediye Tüketim Vergisi (BTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) için belirlenen mevcut oranlar ile hesaplanmaya devam edecektir.

Faturada kademeli elektrik tarifesi tüketim miktarımı ve uygulanan birim fiyatları görebilecek miyim?

Kademeli elektrik tarifesi, elektrik faturalarının Fatura Detayı / Enerji Bedeli bölümünde, ‘Düşük Kademe’ ve ‘Yüksek Kademe’ olmak üzere iki ayrı şekilde gösterilmektedir. Bu bölümde, her iki kademede tüketilen elektrik kWh (kilovatsaat) miktarı ve uygulanan birim fiyatları yer almaktadır.

Her iki kademe için uygulanan birim fiyat nedir?

EPDK tarafından belirlenen kademe birim fiyatları ve tüm abone grupları için geçerli ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari ulaşabilirsiniz.

Kademeli tarife elektriğin birim fiyatını kim belirliyor?

Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak kademeli tarife de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve üçer aylık dönemlerde geçerli olmak üzere kamuoyu ile paylaşmaktadır. Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda hiçbir tasarrufu bulunmamaktadır.

Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketlerinin faaliyetleri, özel sektör marifetiyle yürütülen kamu hizmeti niteliğindedir. Bu faaliyetler düzenlemeye tabi olup, şirketlerin gelirleri EPDK tarafından, rasyonel maliyetler ve tüketici faydası gözetilerek ‘şeffaf’ bir şekilde 5’er yıllık dönemler halinde belirlenmektedir.

2021-2022 döneminden günleri kapsayan faturalarda hesaplama nasıl yapılacak?

Böyle bir durumda, toplam tüketimin 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan bölümü 2021 4. Çeyrek boyunca geçerli olan eski tarife birim fiyatından, 1 Ocak 2022 tarihinden sonraki bölümü 2022 1. Çeyrek boyunca geçerli olan kademeli yeni tarife birim fiyatından hesaplanmaktadır. 1 Ocak öncesine ait dönem için herhangi bir fark yansıtılması söz konusu değildir.

Elektrik faturam Aralık 2021 - Ocak 2022 dönemlerini kapsıyor. Aralık ayına ayına it tüketimim neden iki kademe görünüyor?

Kademeli elektrik tarifesi 01.01.2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden faturalardaki tüketimler her koşulda kademeli olarak gösterilmektedir. Ancak 2022 öncesine ait tüketimler eski tarifeden, 01.01.2022 itibarıyla gerçekleşen tüketimler ise EPDK tarafından yeni uygulamaya alınan kademeli tarife birim fiyatlarından hesaplanmaktadır.

Günlük ortalama hesaplama nasıl yapılıyor?

EPDK mevzuatı gereği elektrik sayaçları 25-35 gün aralığında okunur ve aylık toplam tüketimin okuma gün sayısına bölünmesi ile ortalama günlük tüketim miktarı belirlenir. Kademeli tarife hesaplamasında günlük ortalama tüketim miktarı baz alındığından okuma gün sayısından bağımsız faturalama yapılmaktadır. Örneğin faturada gün sayısı 28 ise toplam tüketim 28’e, 32 gün ise toplam tüketim 32’ye bölünerek ortalama günlük tüketim miktarı hesaplanmaktadır.

Günlük ortalama tüketimim 5 kWh (kilovatsaati) geçmezse faturam hangi kademeden gelecek?

Günlük ortalama tüketiminizin 5 kWh’yi (kilovatsaati) geçmemesi durumunda, faturanız sadece “düşük kademe birim fiyatından” hesaplanacaktır.

Kademeli elektrik tarifesine geçiş için herhangi bir işlem yapmam gerekiyor mu?

01.01.2022 tarihinden itibaren devreye giren kademeli elektrik tarifesi, abonelerin tercihine bağlı olmayıp Türkiye genelindeki tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneleri için geçerlidir. Bu gruba dahil abonelerin geçiş için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Kademeli tarifeden çıkma hakkım var mı?

Kademeli elektrik tarifesi; EPDK’nın 31.12.2021 tarihli 10707 no’lu kararı ile, 01.01.2022 tarihi itibarıyla mesken tek zamanlı alçak gerilim abone grubunda olan tüm tüketiciler için geçerli olmak üzere başlatılmıştır. Mesken alçak gerilim abonelerinin tek zamanlı tarifeden çok zamanlı tarifeye geçiş yapması durumunda kademeli tarife uygulaması sona erer.
Çok zamanlı tarifede elektrik tüketimi, günün 3 ayrı zaman diliminde, 3 ayrı birim fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. Bu nedenle tüketim zamanlarınızı dikkate alarak değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Kademeli tarife Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubuna uygulanacak mı?

Hayır, Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler abone grubu kademeli tarife kapsamı dışındadır.

Abone grubumu nasıl öğreneceğim?

Abone grubunuzu faturanızda yer alan ‘tüketici bilgileri’ bölümünde görebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Çok zamanlı tarifeden yararlanarak evimin elektrik bedellerinin normal tarifeye göre daha düşük tutarda gerçekleşmesini sağlayabilir miyim?

Çok zamanlı tarifeyi seçen tüketiciye uygulanan birim fiyatlar normal tarifeye göre; gündüz zamanında (06-17 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 6, gece zamanında (22-06 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 45 oranında daha düşüktür. Ancak puant zamanında (17-22 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli ise % 49 daha yüksektir. Çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerimizin fazla enerji tüketen fırın, ütü vb. ev gereçlerinin elektrik bedelinin düşük olduğu gece 22.00-06.00 saatleri arasında kullanması halinde toplam elektrik tüketim bedeli normal tarifeye göre daha düşük gerçekleşecektir. 17.00-22.00 saatleri arasında tüketiminizin minimum seviyeye indirildiği ve diğer saatlerde yapacağınız tüketimleri mümkün olduğu kadar 22.00-06.00 saatleri arasında yapabildiğiniz sürece en yüksek tasarrufu yapma imkanınız olacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasi Uygulamasi nedir? Abonelik isleminde neden istenir?

18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu 10. Maddesi “(1) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.” hükmü yer almaktadır.

Elektrik birim fiyatlari ve zam oranlari kim tarafindan belirlenmektedir?

Elektrik fiyatları ve yapılan zam oranları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir.

Abonelik için yatırılan güvence depozito bedeli ne kadardır?

2020 yılı EPDK tarafından belirlenen fiyatlara göre;

Mesken abonelerinde; Bağlantı gücü X 33,0 TL = Depozito bedeli
Ticarethane-Sanayi abonelerinde; Bağlantı gücü X 93,7 TL = Depozito bedeli
Tarımsal Sulama – Aydınlatma ve diğer abonelerinde; Bağlantı gücü X 44,5 TL = Depozito bedeli

Aboneliğimi kapatmak için neler gerekli?

Tüm abone gruplarında abonenin ya da vekilinin, Tüzel kişiliklerde yetkilinin yazılı başvurusu ve nüfus cüzdan fotokopisi yeterlidir.

Eski borçlarimi yapilandirabiliyor muyum? Borç taksiti nedir? Kaç taksit yapiliyor?

YEPAŞ, elektrik faturalarını World, Maximum ve Advantage kartları ile ödeyen müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına tüm elektrik faturalarında taksit imkanı sunuyor. Elektrik faturanızı 2 – 9 aya kadar taksitlendirebilirsiniz.

Anlaşma süresince herhangi bir neden ile YEPAŞ ‘tan aldığım fiyat TEDAŞ'ın fiyatını geçebilir mi?

Böyle bir durum olması mümkün değildir. Zaten böyle bir durum sözleşme hükümlerine aykırı olacağından fazla alınan tutarın iadesi ve hiçbir cezai şarta maruz kalmadan sözleşmenin feshini doğurur. Abonenin hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir. Elektrik Hizmetlerinde EPDK mevzuatında olmayan ek sabit ücretler, gizli maliyetler olmaz. YEPAŞ her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Faturalar ve rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. Yıl içinde 4 kez EPDK tarafından belirlenen yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

Herhangi bir sebepten ötürü sözleşmem feshedilirse, elektrik kesintisi yaşar mıyım ?

Hayır, sözleşme feshinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmaz, elektriğinizi sadece indirimsiz olarak almaya devam edersiniz.

Sözleşme imzaladım, indirimim hemen başlar mı ?

Hayır. YEPAŞ indirim yapabilmek her tedarikçi gibi EPIAS onayını beklemek zorundadır. Her ayin 5. de EPIAS sistemine girilen kayıtlar her ayin 24’ünden sonra kesinleşerek liste ile açıklanır. Sonraki ayin 1 i itibariyle indirimden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Tek Zamanlı / Çok Zamanlı tarife nedir? Tarifemi nasıl değiştirebilirim? Hangi tarifeyi tercih etmeliyim?

Tek zamanli tarife günün tüm zamanlarinda tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bilesenlerden olusan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir. Çok zamanli tarife ise
Gündüz 06:00 ; 17:00
Puant : 17:00 ; 22:00
Gece : 22:00 ; 06:00
arasindaki kullanima göre farkli zaman dilimleri için farkli fiyat uygulanan tarifedir. Müsteri hizmetleri merkezimize dilekçe ile basvurarak tarife degisikligi talep edilebilir. Müsterinin kullanim aliskanliklarina göre bu durum farklilik gösterir. Eger kullanim gece saatleri arasinda yogun ise çok zamanli tarifeye daha uygun bir tüketim saglanmasi mümkün olabilir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verebilir miyim?

Mesken abone grubu disindaki müsterilerimiz güvence bedelini kesin ve süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

Sözleşme sonlandırma (tahliye) için gerekli belgeler nelerdir? Tahliye işlemini nasıl yapabilirim?

En yakin (MHM) Müşteri Hizmetleri Merkezimize aboneliği sonlandırma isteğini belirtir ve dilekçeyle başvurulmasına müteakip, şirketimiz görevlileri tarafından sayaç üzerindeki son endeksler alınarak bir fatura oluşturulur. Oluşturulan faturanın ödenmesiyle birlikte tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kimlik ve iletisim bilgilerimi güncellemek istiyorum. Ne yapabilirim?

Bu islemi; YEPAS’nin internet sayfasi http://wwwyepas.com/ linkinden veya size en yakin MHM’den(Müsteri Hizmetleri Merkezi) sahsen basvuru beyaniniza istinaden yaptirabilirsiniz.

Bulundugum yere en yakin Müsteri Hizmetleri Merkezi nerededir?

YEPAS’ in internet sayfasi http://wwwyepas.com/ linkinden, Hizmet Noktalarimiz basliginin altinda bulunan MHM (Müsteri Hizmetleri Merkezi) bölümünden size en yakin MHM’yi ögrenebilirsiniz.

Sehit ve gazi indiriminden kimler faydalanir? Nereye basvurmaliyiz? Gerekli evraklar nelerdir?

Emekli Sandigi Genel Müdürlügü tarafindan sehit veya muharip/malul gazi maasi baglandigini belgesi ve ikametgah belgesi ile Müsteri hizmetleri merkezimize dilekçe ile basvurarak müsterilerimiz bu tarifeden faydalanabilir. Belgenin her yil güncellenmesi gerekmektedir.

Abone numaram ve işletme koydum nedir? Nasıl öğrenebilirim?

Çagri merkezimizi 444 55 23 arayarak bilgi alabilirsiniz.

Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

Müsteri hizmetleri Merkezimize (MHM) dilekçe ile basvuruda bulunulmasi ve sözlesme imzalanmasi gerekmektedir.

Abonelik için yapilan sözlesme kullanici adina mi olmalidir?

EPDK tarafindan yayinlanan Tüketici Hiz. Yön. 32. Madde (b) bendine istinaden abonelik sözlesmelerinin kullanici adina olmasi gerekmektedir.

Sayacım arızalandı. Ne yapmalıyım?

ALO 186 YEDAŞ Çağrı merkezini arayarak sayaç arızasını bildirilmelidir.

Arıza / kesinti ile ilgili ihbarımı nasıl iletebilirim?

ALO 186 veya bulunduğunuz bölgedeki Dağıtım şirketine ariza/kesinti ihbarınızı iletebilirsiniz.

Elektronik sayaç ile mekanik sayaç arasindaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanli ölçüm yapabilmekte olup ;
06:00 – 17:00 Gündüz
17:00 – 22:00 Puant
22:00 – 06:00 Gece
– Çok zamanli tarifeden yararlanmak için elektronik sayaca ihtiyaç varken mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadir.
– Elektronik sayacin amperaj araliklari fazla oldugu için, kisa sürede yanma riski bulunmamaktadir.
– Elektronik sayaçlarin garantileri 3-5 sene arasi degismektedir.
– Haberlesme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak saglamaktadir.
– Sayaç degisimleri herhangi bir bedel alinmadan ilgili dagitim sirketi tarafindan yapilmaktadir.

Abonelik esnasinda istenilen evraklar nelerdir?

Sahis adina ise ; T.C. kimlik numarasini, kimlik bilgilerini, elektrik kullanilacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait oldugunu ve kullanim yerini hangi amaçla kullanildigini beyan etmesi ve kullanim amacina göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.
Sirket adina ise ;T.C. kimlik numarasini, kimlik bilgilerini, elektrik kullanilacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait oldugunu, ticaret unvaninizi, vergi kimlik numaranizi, bagli bulundugunuz vergi dairesini, ticaret sicil numaranizi ve ticaret sicil kaydini yaptiginiz ticaret sicil memurlugunun adini beyan etmesi ve kullanim amacina göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.

Perakende satış sözleşmesinin süresi ne kadardır?

Herhangi bir süre siniri bulunmamaktadır. İkili anlaşma kapsamında şirketimiz ile sözleşmeniz bulunuyorsa sözleşmede belirtilen süre kadardır.

Sanayi tarifesinden faydalanmak için ne yapmalıyım?

Müsteri hizmetleri merkezlerimize dilekçe ekinde Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanligi onayli vizesi yapilmis sanayi sicil belgesini ibraz etmenizle birlikte tarife degisikligi talebiniz isleme alinmis olur.

Tarimsal sulama tarifesinden faydalanmak için ne yapmalıyım?

Abonelik için gerekli olan ortak belgelere ek olarak Tarim Il veya Ilçe Müdürlüklerinden tarimsal sulama amaçli kullanim olduguna dair yazi ve DSI’DEN YER ALTI SUYU KULLANIM BELGESI , KUYU RUHSATI VEYA IRMAK SUYU KULLANIM BELGESI’ nin ibraz etmeniz gerekmektedir.

DASK yaptırmak zorunda mıyım?

Afet sigortalar kanunu gereği müşterilerimizin abonelik işlemlerinde aboneliğinin mesken olması ya da ( gecekondu hariç) , üzerinde mesken amaçlı kullanım olan ticarethane olması durumunda DASK Poliçesi değişiklik yapılması zorunludur. Fakat tamamı ticari amaçlı kullanılan binalarda, insaatı henüz tamamlanmamış olan yerlerde ortak alanı olan ve ayrı tapusu bulunmayan kömürlük, kapıcı daireleri, kamu konutları ( lojman, okul ) ‘nda DASK zorunlu değildir. DASK Şirketimiz tarafından talep edilen bir belge olmayıp, 3194 sayılı imar kanunu gereği alınması gereken bir belge olduğundan zorunlu olarak talep edilmektedir.

Güvence Bedeli nedir? Güvence bedeli yatirmak zorunlu mudur?

Abonelik esnasında tarifenize göre hesaplanan depozito bedelidir. EPDK Tüketici Hizmetleri yönetmeliği 19. madde gereği güvence bedeli alınmaktadır.

Abonelik esimin adina ise evlenme cüzdani ile sözlesme iptali yapilabilir mi?

Sözlesme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onayli vekaletname ile) basvurusu ile yapilabilir.

Faturamda tarifem santiye-mesken gözüküyor? Mesken tarifesine geçmem için ne yapmam gerekir?

Dilekçe ekinde mesken amaçlı kullanım olduğunu gösterir yapı kullanım izin belgesini beyan etmenize istinaden tarife ilgisizlikleriniz yapılır.

Engelli indiriminden faydalanabilir miyim?

Tarifeler yönetmeliginde engelli vatandaslarimiz için tanimlanmis herhangi indirimli tarifemiz bulunmamaktadir.

Kaçak kullanım ihbarını nereye bildirmeliyim?

ALO 186 YEDAS Çagrı merkezini arayarak kaçak ihbarında bulunabilirsiniz.

Güvence bedeli iadesi kaç günde ne sekilde geri ödenir?

Sözlesmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacin ön ödemeli sayaçla degistirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir. Bu kapsamda;
a) Güvence bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik sirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli, güncelleme orani kullanilarak güncellenir.
b) Güncelleme yapilmasini takiben, tüketicinin görevli tedarik sirketine olan tüm borçlarin ödenmesinden sonra varsa güncellenmis güvence bedelinin bakiyesi, isletme kayitlari veya bulunmasi halinde tüketicinin güvence alindi belgesi dikkate alinarak, talep tarihinden itibaren en geç bes isgünü içerisinde tüketiciye iade edilir. Güvence bedelinin iadesi için, borcun ödenmesi disinda, herhangi bir kosul ileri sürülemez ve belge istenemez.

Faturam gelmiyor, neden olabilir? Ne yapabilirim?

Faturalariniz, aylik olarak belirli bir termin programi içerisinde sayacinizin üzerinde yer alan endeks bilgisinin okunmasi ile hesaplanmaktadir. Fatura tarih araliginin 30 gün üzerinde gerçeklesmesi halinde 444 55 23 nolu çagri merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
E.P.T.H. Yönetmeligi madde 14’te belirtildigi sekilde ilgili Dagitim Sirketinin sayacin, müsteri kusuru disinda herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediginin tespiti halinde varsa müsterinin ayni döneme ait saglikli olarak ölçülmüs geçmis dönem tüketimleri, yok ise yeni sayacin (en az 2 dönem) tüketimleri hesaplanir ve tahakkuk ettirilir.
Bu dönemler için hesaplanan tüketimlere ait itirazlariniz bulunmasi halinde Dagitim Sirketine basvuruda bulunabilirsiniz.

Faturamı kaybettim, nasıl ödeme yapabilirim?

Size en yakin MHM’ ye (Müsteri Hizmetleri Merkezi) giderek sözlesme hesap numaranizi söyleyerek ödeyebilirsiniz

Otomatik ödeme talimatı olan faturamı, son ödeme tarihinde farklı bir ödeme kanalıyla ödersem otomatik ödeme ile de mükerrer olarak ödenir mi?

Otomatik ödeme talimatinda olan bir faturanin zorunlu olmadikça öncesinde ödeme yapilmamasi gerekmektedir ödeme yapildigi takdirde mükerrer ödeme olma olasiligi söz konusu olmaktadir. Bu durumda mükerrer ödemeyi MHM’ ye (Müsteri Hizmetlerileri Merkezi) müracaat ederek iade almak mümkündür.

Gelen faturanın tarih aralığı benden önceki kisinin burada bulunduğu dönemi de kapsıyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Elektrigin fiili kullanicisinin kim olduguna dair bilgi ve belgeler, basvuru dilekçesi ile birlikte Sirketimiz evrak kayit birimine teslim edildigi takdirde ilgili birimler tarafindan tüm incelenmekte ve 7 gün içinde sonuçlanan karar hakkinda müsteri bilgilendirilmektedir.

Borcum olmadığına dair yazıyı nereden alabilirim?

Borcu yoktur belgesi alinmak istenen abonelik için, size en yakin MHM e (Müsteri Hizmetleri Merkezine ) abone numarasi bilgilerini içeren basvuru dilekçesi ile basvurulmasi gerekmektedir. Basvurularda ilgili abonelige ait abone numarasi ile abone sahibinin T.C. kimlik bilgisinin bulunmasi zorunludur.

Faturamı nereden ödeyebilirim? Ödemeler sisteme hemen yansıyor mu?

YEPAS size en yakin MHM’ler (Müsteri Hizmetleri Merkezleri), www.yepas.com web sayfasinda yer alan anlasmali bankalardan ödemelerinizi gerçeklestirebilirsiniz. Yapilan ödemeler anlik olarak sistemimize yansitilmaktadir.

Otomatik ödeme talimatı nasıl verebilirim? Ne zaman aktif olur?

Müsteri bilgileriyle birlikte (sözlesme hesap numarasi) ilgili bankaya basvurmak suretiyle ödeme talimati vererek veya internet bankaciligi yoluyla otomatik ödeme talimati verilmektedir. Talimat verilmesi esnasinda sözlesme hesap numarasinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Borcumu ödedim, elektriğim ne zaman açılır?

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan yayimlanan Elektrik Piyasasi Tüketici Hizmetleri Yönetmeligi’nin 49. Madde 3.Bendinde yer alan hükme göre, imar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

imar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde açılmaktadır.

Kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebiliyor muyum? Kredi kartı ödemesine ek hizmet bedeli alınıyor mu?

Sirketimizle anlasmali banka Kredi kartlari ile taksitlendirme yapilabilmektedir. Yapilan ödemelerde anlasmali bankalarin belirledigi oranlarda taksit sayisina göre vade farki söz konusu olmaktadir. Taksit islemlerinde taksit sayisi en az iki en fazla dokuz taksit olacak sekilde uygulanmaktadir.

Kredi kartı ile peşin ödeme nasıl yapabilirim?

Müsterilerin anlasmali bankalari yoluyla internet bankaciligi üzerinden kredi karti ile ödeme yapilabilmektedir.

Elektrik Sektöründe "Serbest Tüketici" Kavramı Nedir?

Her yil Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafindan belirlenen elektrik enerjisi miktarindan fazla elektrik tüketen gerçek yada tüzel kisilere Serbest Tüketici denir.

"Serbest Tüketici" limiti ne kadardır?

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca alınan 26/12/2019 tarihli ve 9019 sayılı Kurul Kararı ile elektrik piyasasında 2020 yılı için serbest tüketici limiti 1400 kWh olarak belirlenmiştir.

“Serbest Tüketici” olmak bana ne avantaj saglar?

Serbest tüketiciler piyasa kosullarinda elektrik satin alirken daha uygun fiyat
alternatiflerini degerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bagli olduklari
bölgenin görevli tedarik sirketinden elektrik enerjisi satin almak zorundadirlar ve
tükettikleri elektrik, EPDK tarafindan belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden
faturalandirilir.

Kimler "Serbest Tüketici" olabilir? / Nasıl "Serbest Tüketici" olurum ?

Elektrik tüketimi EPDK’nin her yil açikladigi serbest tüketici limiti üzerinde olan, dijital sayaç kullanan ve ayrica iletim hattina bagli tüm tüketiciler Serbest Tüketici olabilirler. 444 55 23 çagri merkezimizi arayabilir, Müsteri Hizmet Merkezlerimize gelebilir yada online basvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Serbest Tüketiciyim YEPAS'tan teklif almak istiyorum ?

444 55 23 çağrı merkezimizi arayabilir, satis@yepas.com adresinden mail atabilir ya da www.yepas.com ‘dan iletişim bilgi formunu doldurabilirsiniz.

Basvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Bireysel Müsteriler için;
TC Kimlik Numarasi tasiyan geçerli bir kimlik fotokopisi,
Ticari Müsteriler için;
Imza sirküleri
Vergi levhasi ve ticaret sicil memurlugu adi-numarasiIsletmeyi temsil ve imzaya yetkili kisi/kisilere ait kimlik fotokopisiVekil tayin edilmis ise vekâletname, vekilin kimlik fotokopisi ve noter onayli imza beyannamesiAyrica, sanayi kuruluslarinda sanayi sicil belgesi.
Bu bilgi ve belgelerle birlikte, Elektrik Enerjisi Satis Sözlesmesinin imzalanmasi ve kaselenmesi gerekmektedir.

Serbest tüketiciyim, tarifeler ve fiyat değişliklikleri anlamamamıza ne seklide yansıyacak?

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata indirim olarak yansıtılmaktadır.

Elektrik fiyatı maliyetindeki değişimler faturamdamki elektrik birim fiyatına yansıyacak mi?

Sözlesmelerde indirim, aktif enerji üzerinden yapilan yüzdelik indirim orani veya sabit birim fiyat ile belirlenir. Ulusal tarife elektrik fiyatlari arttiginda/azaldiginda indirim orani sabit kalacagindan müsteri her durumda ulusal tarifeye göre indirimli elektrik satin almis olur.

Sözleşme süreniz sona erdiği zaman nasıl bir uygulama olur?

Müşterimiz, YEPAS’a Elektrik Enerjisi Satis Sözlesmesi’nin devam etmeyeceği konusunda yazili bir bildirimde bulunmazsa ayni sartlar ile devam eder. Eger sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazili bir bildirimde bulunmanız gerekir.

Yuvarlama Farkı Nedir?

Yuvarlama farkı faturanızda kuruş hanesinin 5’in üzerinde halinde yukarı; 5’in altında olması halinde aşağıdaki tutara eşitlenmesidir. Yuvarlanan fark bir sonraki faturanıza (-) ya da (+) değer olarak yansıtılmaktadır.

Çok zamanlı tarifeden yararlanarak evimin elektrik bedellerinin normal tarifeye göre daha düşük tutarda gerçekleşmesini sağlayabilir miyim?

Çok zamanlı tarifeyi seçen tüketiciye uygulanan birim fiyatlar normal tarifeye göre; gündüz zamanında (06-17 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 6, gece zamanında (22-06 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli % 45 oranında daha düşüktür. Ancak puant zamanında (17-22 saatleri arasında) tüketilen enerji bedeli ise % 49 daha yüksektir. Çok zamanlı tarifeyi seçen abonelerimizin fazla enerji tüketen fırın, ütü vb. ev gereçlerinin elektrik bedelinin düşük olduğu gece 22.00-06.00 saatleri arasında kullanması halinde toplam elektrik tüketim bedeli normal tarifeye göre daha düşük gerçekleşecektir. 17.00-22.00 saatleri arasında tüketiminizin minimum seviyeye indirildiği ve diğer saatlerde yapacağınız tüketimleri mümkün olduğu kadar 22.00-06.00 saatleri arasında yapabildiğiniz sürece en yüksek tasarrufu yapma imkanınız olacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortasi Uygulamasi nedir? Abonelik isleminde neden istenir?

18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu 10. Maddesi “(1) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.” hükmü yer almaktadır.

Elektrik birim fiyatlari ve zam oranlari kim tarafindan belirlenmektedir?

Elektrik fiyatları ve yapılan zam oranları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir.

Abonelik için yatırılan güvence depozito bedeli ne kadardır?

2020 yılı EPDK tarafından belirlenen fiyatlara göre;

Mesken abonelerinde; Bağlantı gücü X 33,0 TL = Depozito bedeli
Ticarethane-Sanayi abonelerinde; Bağlantı gücü X 93,7 TL = Depozito bedeli
Tarımsal Sulama – Aydınlatma ve diğer abonelerinde; Bağlantı gücü X 44,5 TL = Depozito bedeli

Aboneliğimi kapatmak için neler gerekli?

Tüm abone gruplarında abonenin ya da vekilinin, Tüzel kişiliklerde yetkilinin yazılı başvurusu ve nüfus cüzdan fotokopisi yeterlidir.

Eski borçlarimi yapilandirabiliyor muyum? Borç taksiti nedir? Kaç taksit yapiliyor?

YEPAŞ, elektrik faturalarını World, Maximum ve Advantage kartları ile ödeyen müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına tüm elektrik faturalarında taksit imkanı sunuyor. Elektrik faturanızı 2 – 9 aya kadar taksitlendirebilirsiniz.

Anlaşma süresince herhangi bir neden ile YEPAŞ ‘tan aldığım fiyat TEDAŞ'ın fiyatını geçebilir mi?

Böyle bir durum olması mümkün değildir. Zaten böyle bir durum sözleşme hükümlerine aykırı olacağından fazla alınan tutarın iadesi ve hiçbir cezai şarta maruz kalmadan sözleşmenin feshini doğurur. Abonenin hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir. Elektrik Hizmetlerinde EPDK mevzuatında olmayan ek sabit ücretler, gizli maliyetler olmaz. YEPAŞ her zaman müşteri odaklıdır ve abonelerimize maksimum fayda sağlamayı ilke edinmiştir. Faturalar ve rakamlar üzerinde oynama yapılmaz. Farklı isimler ile gizli maliyetler eklenmez. Yıl içinde 4 kez EPDK tarafından belirlenen yasal aktif enerji birim fiyat üzerinden hesaplamalar yapar. Yüksek ya da yanlış tarife fiyatları üzerinden kıyaslamalar yaparak büyük indirimler yaptıklarını vaat eden firmalara inanmayın.

Herhangi bir sebepten ötürü sözleşmem feshedilirse, elektrik kesintisi yaşar mıyım ?

Hayır, sözleşme feshinden dolayı elektrik kesintisi yaşanmaz, elektriğinizi sadece indirimsiz olarak almaya devam edersiniz.

Sözleşme imzaladım, indirimim hemen başlar mı ?

Hayır. YEPAŞ indirim yapabilmek her tedarikçi gibi EPIAS onayını beklemek zorundadır. Her ayin 5. de EPIAS sistemine girilen kayıtlar her ayin 24’ünden sonra kesinleşerek liste ile açıklanır. Sonraki ayin 1 i itibariyle indirimden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Tek Zamanlı / Çok Zamanlı tarife nedir? Tarifemi nasıl değiştirebilirim? Hangi tarifeyi tercih etmeliyim?

Tek zamanli tarife günün tüm zamanlarinda tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bilesenlerden olusan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir. Çok zamanli tarife ise
Gündüz 06:00 ; 17:00
Puant : 17:00 ; 22:00
Gece : 22:00 ; 06:00
arasindaki kullanima göre farkli zaman dilimleri için farkli fiyat uygulanan tarifedir. Müsteri hizmetleri merkezimize dilekçe ile basvurarak tarife degisikligi talep edilebilir. Müsterinin kullanim aliskanliklarina göre bu durum farklilik gösterir. Eger kullanim gece saatleri arasinda yogun ise çok zamanli tarifeye daha uygun bir tüketim saglanmasi mümkün olabilir.

Güvence bedelini teminat mektubu olarak verebilir miyim?

Mesken abone grubu disindaki müsterilerimiz güvence bedelini kesin ve süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

Sözleşme sonlandırma (tahliye) için gerekli belgeler nelerdir? Tahliye işlemini nasıl yapabilirim?

En yakin (MHM) Müşteri Hizmetleri Merkezimize aboneliği sonlandırma isteğini belirtir ve dilekçeyle başvurulmasına müteakip, şirketimiz görevlileri tarafından sayaç üzerindeki son endeksler alınarak bir fatura oluşturulur. Oluşturulan faturanın ödenmesiyle birlikte tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kimlik ve iletisim bilgilerimi güncellemek istiyorum. Ne yapabilirim?

Bu islemi; YEPAS’nin internet sayfasi http://wwwyepas.com/ linkinden veya size en yakin MHM’den(Müsteri Hizmetleri Merkezi) sahsen basvuru beyaniniza istinaden yaptirabilirsiniz.

Bulundugum yere en yakin Müsteri Hizmetleri Merkezi nerededir?

YEPAS’ in internet sayfasi http://wwwyepas.com/ linkinden, Hizmet Noktalarimiz basliginin altinda bulunan MHM (Müsteri Hizmetleri Merkezi) bölümünden size en yakin MHM’yi ögrenebilirsiniz.

Sehit ve gazi indiriminden kimler faydalanir? Nereye basvurmaliyiz? Gerekli evraklar nelerdir?

Emekli Sandigi Genel Müdürlügü tarafindan sehit veya muharip/malul gazi maasi baglandigini belgesi ve ikametgah belgesi ile Müsteri hizmetleri merkezimize dilekçe ile basvurarak müsterilerimiz bu tarifeden faydalanabilir. Belgenin her yil güncellenmesi gerekmektedir.

Abone numaram ve işletme koydum nedir? Nasıl öğrenebilirim?

Çagri merkezimizi 444 55 23 arayarak bilgi alabilirsiniz.

Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için ne yapmam gerekir?

Müsteri hizmetleri Merkezimize (MHM) dilekçe ile basvuruda bulunulmasi ve sözlesme imzalanmasi gerekmektedir.

Abonelik için yapilan sözlesme kullanici adina mi olmalidir?

EPDK tarafindan yayinlanan Tüketici Hiz. Yön. 32. Madde (b) bendine istinaden abonelik sözlesmelerinin kullanici adina olmasi gerekmektedir.

Sayacım arızalandı. Ne yapmalıyım?

ALO 186 YEDAŞ Çağrı merkezini arayarak sayaç arızasını bildirilmelidir.

Arıza / kesinti ile ilgili ihbarımı nasıl iletebilirim?

ALO 186 veya bulunduğunuz bölgedeki Dağıtım şirketine ariza/kesinti ihbarınızı iletebilirsiniz.

Elektronik sayaç ile mekanik sayaç arasindaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanli ölçüm yapabilmekte olup ;
06:00 – 17:00 Gündüz
17:00 – 22:00 Puant
22:00 – 06:00 Gece
– Çok zamanli tarifeden yararlanmak için elektronik sayaca ihtiyaç varken mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadir.
– Elektronik sayacin amperaj araliklari fazla oldugu için, kisa sürede yanma riski bulunmamaktadir.
– Elektronik sayaçlarin garantileri 3-5 sene arasi degismektedir.
– Haberlesme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak saglamaktadir.
– Sayaç degisimleri herhangi bir bedel alinmadan ilgili dagitim sirketi tarafindan yapilmaktadir.

Abonelik esnasinda istenilen evraklar nelerdir?

Sahis adina ise ; T.C. kimlik numarasini, kimlik bilgilerini, elektrik kullanilacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait oldugunu ve kullanim yerini hangi amaçla kullanildigini beyan etmesi ve kullanim amacina göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.
Sirket adina ise ;T.C. kimlik numarasini, kimlik bilgilerini, elektrik kullanilacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait oldugunu, ticaret unvaninizi, vergi kimlik numaranizi, bagli bulundugunuz vergi dairesini, ticaret sicil numaranizi ve ticaret sicil kaydini yaptiginiz ticaret sicil memurlugunun adini beyan etmesi ve kullanim amacina göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.

Perakende satış sözleşmesinin süresi ne kadardır?

Herhangi bir süre siniri bulunmamaktadır. İkili anlaşma kapsamında şirketimiz ile sözleşmeniz bulunuyorsa sözleşmede belirtilen süre kadardır.

Sanayi tarifesinden faydalanmak için ne yapmalıyım?

Müsteri hizmetleri merkezlerimize dilekçe ekinde Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanligi onayli vizesi yapilmis sanayi sicil belgesini ibraz etmenizle birlikte tarife degisikligi talebiniz isleme alinmis olur.

Tarimsal sulama tarifesinden faydalanmak için ne yapmalıyım?

Abonelik için gerekli olan ortak belgelere ek olarak Tarim Il veya Ilçe Müdürlüklerinden tarimsal sulama amaçli kullanim olduguna dair yazi ve DSI’DEN YER ALTI SUYU KULLANIM BELGESI , KUYU RUHSATI VEYA IRMAK SUYU KULLANIM BELGESI’ nin ibraz etmeniz gerekmektedir.

DASK yaptırmak zorunda mıyım?

Afet sigortalar kanunu gereği müşterilerimizin abonelik işlemlerinde aboneliğinin mesken olması ya da ( gecekondu hariç) , üzerinde mesken amaçlı kullanım olan ticarethane olması durumunda DASK Poliçesi değişiklik yapılması zorunludur. Fakat tamamı ticari amaçlı kullanılan binalarda, insaatı henüz tamamlanmamış olan yerlerde ortak alanı olan ve ayrı tapusu bulunmayan kömürlük, kapıcı daireleri, kamu konutları ( lojman, okul ) ‘nda DASK zorunlu değildir. DASK Şirketimiz tarafından talep edilen bir belge olmayıp, 3194 sayılı imar kanunu gereği alınması gereken bir belge olduğundan zorunlu olarak talep edilmektedir.

Güvence Bedeli nedir? Güvence bedeli yatirmak zorunlu mudur?

Abonelik esnasında tarifenize göre hesaplanan depozito bedelidir. EPDK Tüketici Hizmetleri yönetmeliği 19. madde gereği güvence bedeli alınmaktadır.

Abonelik esimin adina ise evlenme cüzdani ile sözlesme iptali yapilabilir mi?

Sözlesme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onayli vekaletname ile) basvurusu ile yapilabilir.

Faturamda tarifem santiye-mesken gözüküyor? Mesken tarifesine geçmem için ne yapmam gerekir?

Dilekçe ekinde mesken amaçlı kullanım olduğunu gösterir yapı kullanım izin belgesini beyan etmenize istinaden tarife ilgisizlikleriniz yapılır.

Engelli indiriminden faydalanabilir miyim?

Tarifeler yönetmeliginde engelli vatandaslarimiz için tanimlanmis herhangi indirimli tarifemiz bulunmamaktadir.

Kaçak kullanım ihbarını nereye bildirmeliyim?

ALO 186 YEDAS Çagrı merkezini arayarak kaçak ihbarında bulunabilirsiniz.

Güvence bedeli iadesi kaç günde ne sekilde geri ödenir?

Sözlesmenin feshi veya sona ermesi veya eski sayacin ön ödemeli sayaçla degistirilmesi durumunda güvence bedeli iade edilir. Bu kapsamda;
a) Güvence bedelinin iadesinde öncelikle görevli tedarik sirketince tahsil edilen nakit güvence bedeli, güncelleme orani kullanilarak güncellenir.
b) Güncelleme yapilmasini takiben, tüketicinin görevli tedarik sirketine olan tüm borçlarin ödenmesinden sonra varsa güncellenmis güvence bedelinin bakiyesi, isletme kayitlari veya bulunmasi halinde tüketicinin güvence alindi belgesi dikkate alinarak, talep tarihinden itibaren en geç bes isgünü içerisinde tüketiciye iade edilir. Güvence bedelinin iadesi için, borcun ödenmesi disinda, herhangi bir kosul ileri sürülemez ve belge istenemez.

Faturam gelmiyor, neden olabilir? Ne yapabilirim?

Faturalariniz, aylik olarak belirli bir termin programi içerisinde sayacinizin üzerinde yer alan endeks bilgisinin okunmasi ile hesaplanmaktadir. Fatura tarih araliginin 30 gün üzerinde gerçeklesmesi halinde 444 55 23 nolu çagri merkezimizden bilgi alabilirsiniz.
E.P.T.H. Yönetmeligi madde 14’te belirtildigi sekilde ilgili Dagitim Sirketinin sayacin, müsteri kusuru disinda herhangi bir nedenle tüketim kaydetmediginin tespiti halinde varsa müsterinin ayni döneme ait saglikli olarak ölçülmüs geçmis dönem tüketimleri, yok ise yeni sayacin (en az 2 dönem) tüketimleri hesaplanir ve tahakkuk ettirilir.
Bu dönemler için hesaplanan tüketimlere ait itirazlariniz bulunmasi halinde Dagitim Sirketine basvuruda bulunabilirsiniz.

Faturamı kaybettim, nasıl ödeme yapabilirim?

Size en yakin MHM’ ye (Müsteri Hizmetleri Merkezi) giderek sözlesme hesap numaranizi söyleyerek ödeyebilirsiniz

Otomatik ödeme talimatı olan faturamı, son ödeme tarihinde farklı bir ödeme kanalıyla ödersem otomatik ödeme ile de mükerrer olarak ödenir mi?

Otomatik ödeme talimatinda olan bir faturanin zorunlu olmadikça öncesinde ödeme yapilmamasi gerekmektedir ödeme yapildigi takdirde mükerrer ödeme olma olasiligi söz konusu olmaktadir. Bu durumda mükerrer ödemeyi MHM’ ye (Müsteri Hizmetlerileri Merkezi) müracaat ederek iade almak mümkündür.

Gelen faturanın tarih aralığı benden önceki kisinin burada bulunduğu dönemi de kapsıyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Elektrigin fiili kullanicisinin kim olduguna dair bilgi ve belgeler, basvuru dilekçesi ile birlikte Sirketimiz evrak kayit birimine teslim edildigi takdirde ilgili birimler tarafindan tüm incelenmekte ve 7 gün içinde sonuçlanan karar hakkinda müsteri bilgilendirilmektedir.

Borcum olmadığına dair yazıyı nereden alabilirim?

Borcu yoktur belgesi alinmak istenen abonelik için, size en yakin MHM e (Müsteri Hizmetleri Merkezine ) abone numarasi bilgilerini içeren basvuru dilekçesi ile basvurulmasi gerekmektedir. Basvurularda ilgili abonelige ait abone numarasi ile abone sahibinin T.C. kimlik bilgisinin bulunmasi zorunludur.

Faturamı nereden ödeyebilirim? Ödemeler sisteme hemen yansıyor mu?

YEPAS size en yakin MHM’ler (Müsteri Hizmetleri Merkezleri), www.yepas.com web sayfasinda yer alan anlasmali bankalardan ödemelerinizi gerçeklestirebilirsiniz. Yapilan ödemeler anlik olarak sistemimize yansitilmaktadir.

Otomatik ödeme talimatı nasıl verebilirim? Ne zaman aktif olur?

Müsteri bilgileriyle birlikte (sözlesme hesap numarasi) ilgili bankaya basvurmak suretiyle ödeme talimati vererek veya internet bankaciligi yoluyla otomatik ödeme talimati verilmektedir. Talimat verilmesi esnasinda sözlesme hesap numarasinin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Borcumu ödedim, elektriğim ne zaman açılır?

Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu tarafindan yayimlanan Elektrik Piyasasi Tüketici Hizmetleri Yönetmeligi’nin 49. Madde 3.Bendinde yer alan hükme göre, imar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

imar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde açılmaktadır.

Kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebiliyor muyum? Kredi kartı ödemesine ek hizmet bedeli alınıyor mu?

Sirketimizle anlasmali banka Kredi kartlari ile taksitlendirme yapilabilmektedir. Yapilan ödemelerde anlasmali bankalarin belirledigi oranlarda taksit sayisina göre vade farki söz konusu olmaktadir. Taksit islemlerinde taksit sayisi en az iki en fazla dokuz taksit olacak sekilde uygulanmaktadir.

Kredi kartı ile peşin ödeme nasıl yapabilirim?

Müsterilerin anlasmali bankalari yoluyla internet bankaciligi üzerinden kredi karti ile ödeme yapilabilmektedir.

Elektrik Sektöründe "Serbest Tüketici" Kavramı Nedir?

Her yil Enerji Piyasasi Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafindan belirlenen elektrik enerjisi miktarindan fazla elektrik tüketen gerçek yada tüzel kisilere Serbest Tüketici denir.

"Serbest Tüketici" limiti ne kadardır?

4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca alınan 26/12/2019 tarihli ve 9019 sayılı Kurul Kararı ile elektrik piyasasında 2020 yılı için serbest tüketici limiti 1400 kWh olarak belirlenmiştir.

“Serbest Tüketici” olmak bana ne avantaj saglar?

Serbest tüketiciler piyasa kosullarinda elektrik satin alirken daha uygun fiyat
alternatiflerini degerlendirebilirler. Serbest olmayan tüketiciler ise, bagli olduklari
bölgenin görevli tedarik sirketinden elektrik enerjisi satin almak zorundadirlar ve
tükettikleri elektrik, EPDK tarafindan belirlenen düzenlemeye tabi tarifeler üzerinden
faturalandirilir.

Kimler "Serbest Tüketici" olabilir? / Nasıl "Serbest Tüketici" olurum ?

Elektrik tüketimi EPDK’nin her yil açikladigi serbest tüketici limiti üzerinde olan, dijital sayaç kullanan ve ayrica iletim hattina bagli tüm tüketiciler Serbest Tüketici olabilirler. 444 55 23 çagri merkezimizi arayabilir, Müsteri Hizmet Merkezlerimize gelebilir yada online basvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Serbest Tüketiciyim YEPAS'tan teklif almak istiyorum ?

444 55 23 çağrı merkezimizi arayabilir, satis@yepas.com adresinden mail atabilir ya da www.yepas.com ‘dan iletişim bilgi formunu doldurabilirsiniz.

Basvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Bireysel Müsteriler için;
TC Kimlik Numarasi tasiyan geçerli bir kimlik fotokopisi,
Ticari Müsteriler için;
Imza sirküleri
Vergi levhasi ve ticaret sicil memurlugu adi-numarasiIsletmeyi temsil ve imzaya yetkili kisi/kisilere ait kimlik fotokopisiVekil tayin edilmis ise vekâletname, vekilin kimlik fotokopisi ve noter onayli imza beyannamesiAyrica, sanayi kuruluslarinda sanayi sicil belgesi.
Bu bilgi ve belgelerle birlikte, Elektrik Enerjisi Satis Sözlesmesinin imzalanmasi ve kaselenmesi gerekmektedir.

Serbest tüketiciyim, tarifeler ve fiyat değişliklikleri anlamamamıza ne seklide yansıyacak?

Elektrik tarifeleri, üçer aylık dönemlerde EPDK tarafından belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Tüketicinin birim fiyatı mevcut tarifesi üzerinden yapılacak indirim sonrası oluşmaktadır. Mevcut tarifedeki fiyat değişiklikleri serbest tüketici ile yapılan aktif elektrik enerjisi satış sözleşmesinde belirtilen oranlarda birim fiyata indirim olarak yansıtılmaktadır.

Elektrik fiyatı maliyetindeki değişimler faturamdamki elektrik birim fiyatına yansıyacak mi?

Sözlesmelerde indirim, aktif enerji üzerinden yapilan yüzdelik indirim orani veya sabit birim fiyat ile belirlenir. Ulusal tarife elektrik fiyatlari arttiginda/azaldiginda indirim orani sabit kalacagindan müsteri her durumda ulusal tarifeye göre indirimli elektrik satin almis olur.

Sözleşme süreniz sona erdiği zaman nasıl bir uygulama olur?

Müşterimiz, YEPAS’a Elektrik Enerjisi Satis Sözlesmesi’nin devam etmeyeceği konusunda yazili bir bildirimde bulunmazsa ayni sartlar ile devam eder. Eger sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız 2 ay önceden yazili bir bildirimde bulunmanız gerekir.

YEPAŞ’a gelin, kaliteli ve indirimli elektrik hizmeti alın.