Adres: Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvari No: 368-370 Atakum-SAMSUN
Tel: 444 55 23
E-mail: info@yepas.com