Tarımsal üretimi desteklemek adına tarımsal işletmelere tarife avantajı sağlayan mevzuat değişikliği yürürlüğe girdi.

1 Mart 2019 Tarih 30714 Sayılı Resmi Gazete de yer alan Elektrik Piyasası Kurul Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden belge almak koşuluyla  Süt toplama merkezleri, Büyükbaş besi işletmeleri, Büyükbaş süt işletmeleri, Küçükbaş işletmeleri, Etlik tavuk kümesi, Yumurtacı tavuk kümesi, Damızlık kümesi, Kuluçkahane işletmeleri  ve seralar Tarımsal Sulama aboneleri için belirlenen tarifeler üzerinden elektrik kullanmaya başlayacaklardır.

Buna göre bu  tür işletme sahipleri, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmiş belgeleriyle beraber YEPAŞ’a başvurmaları halinde tarımsal sulama abone grubu üzerinden sözleşme imzalayarak avantajlı tarifelerden elektrik kullanmaya başlayabileceklerdir.