Kalite Politikamız;

“ Pozitif enerji ” sloganıyla elektrik perakende satış sektörünün lider markası olarak, yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde;

 • Müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli elektriğin perakende satışını sağlamak için, yeni yatırımlar yaparak, gelişen teknolojiyi de takip ederek sistemde hayata geçirmek
 • Perakende satış hizmetlerinin, müşterilerimize günümüz modern işletmecilik anlayışıyla güler yüzlü, adil, kusursuz ve zamanında sunulmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve artırmak, sürekli iyileştirilmesi için çözüm odaklı ve öngörülü hareket etmek,
 • Etkili bir liderlik, sorumlu ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve çalışanların katılımı ile etkinliğini sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve örnek şirket olmak,
 • İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere destek vermek, oluşturmak ve gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın bireysel hedefleri ile şirket hedefleri arasında yön birliği sağlamak, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve en üst düzeyde tutmak, motivasyonu yüksek ve aidiyet duygusu pekişmiş insan kaynağı oluşturmak,
 • Tüm çalışanlarımızı mesleki eğitim ve kişisel gelişim programları ile destekleyerek kendilerini sürekli geliştirmelerini ve verimliliklerini artırmalarını sağlamak, YEPAŞ’ın kalite politikasıdır.

 

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Müşterilerimizin her türlü öneri, şikâyet, talep ve itirazlarını kolayca iletebileceği sistemleri kuracağımızı ve uygulayacağımızı,
 • Çeşitli araç ve yöntemlerle toplayacağımız müşterilerimizin istek ve taleplerini objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alacağımızı; yasal şartlar, etik ilkelerimiz ve şirket politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirerek müşterilerimize geribildirimde bulunacağımızı,
 • Şirketimize iletilen memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yapacağımızı, gelişime açık alanları tespit ederek verimliliği artıracağımızı,
 • İç müşteri olan çalışanlarımızın önerilerini önemseyerek, çözüm önerileri ile birlikte tümünü hayata geçireceğimizi,
 • Şikayet, talep ve önerilerde çözüme yönelik kalıcı iyileştirmeleri sistemimize entegre ederek süreçlerimizde uygulayacağımızı,
 • Müşterilerimiz ile olan ilişkilerimizde müşteriyi öncelikle haklı kabul edip, şeffaf olarak bütün müşteri memnuniyetsizliklerini çözeceğimizi, bu çalışmalar doğrultusunda gerekli tüm kaynakları sağlayacağımızı,
 • YEPAŞ’ın müşteri istekleri ve şikâyet yönetim sürecini, ayrıca bunun için kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirip, etkinlikleri raporlayıp ve sürekli iyileştireceğimizi,
 • Müşteri memnuniyetine odaklı bir yaklaşımı ana ilkemiz olarak kabul ettiğimizi ve bu ilkeleri uygulayacağımızı, taahhüt ederiz.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Bilgi izinsiz erişime karşı korunur,
 • Bilginin gizliliği korunur,
 • Bilginin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesi sağlanır,
 • Bilginin doğruluğu sağlanır,
 • Bilgiye gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur,
 • Yasal şartlar sağlanır,
 • Tüm prosedürlerin tüm birimler tarafından uygulanması sağlanır,
 • Tüm çalışanların bilgi güvenliği farkındalığına sahip olmaları sürekli olarak sağlanır,
 • Tüm açıklıklar birim sorumlusuna raporlanır ve önlemler alınır,
 • Çözülemeyecek açıklıkların güvenlik sorumluları tarafından organize edilmesi sağlanır,
 • Çözüm Ortağı veya iş birliği yapılan paydaşlarla yürütülen faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Prosedürlerine uygun olarak hareket edilmesi sağlanır,

Bilgi varlıklarının sahip olduğu muhtemel risklerin yönetimi, varlıkların bütünlük – gizlilik – erişilebilirlik durumu sürekli iyileştirilir ve çalışmaların performansı ölçülür. YEPAŞ’ ta varlık envanterinde belirlenmiş olan kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, yazılım paketleri, sunucular vb. bilgiler koruma altında olan varlıklardır.